Håll reda på dina uppgifter

Håll reda på dina uppgifter

Använd programmet Uppgifter för att organisera och spåra saker att göra och uppgifter. Skapa uppgifter på telefonen eller synkronisera dem med kontona Google och Microsoft ExchangeActiveSync. Du kan dessutom se dina uppgifter i Kalender.
Om du vill öppna programmet Uppgifter trycker du på > Uppgifter.
För att växla mellan uppgiftskonton, tryck på och tryck sedan på ett annat konto.

Skapa en uppgift

 1. I programmet Uppgifter anger du uppgiftsnamnet i textrutan Ny uppgift.
  Tips: Om du vill skapa en uppgift och ange informationen senare trycker du på efter att du angav uppgiftsnamnet.
 2. Tryck på och ange sedan information om uppgiften.
 3. Tryck på Spara.

Koppla en uppgift till en kontakt

Hjälper du vänner med ett projekt eller ett event? Koppla en uppgift till en kontakt i appenKontakter så att när din vän ringer dig visas uppgiften på skärmen. Du kan också filtrera uppgifter så att de visar uppgifter som kopplats till en viss kontakt.
Obs!: Endast uppgifter i Mina uppgifter kan kopplas till en kontakt.
 1. När du anger detaljerna för en uppgift, tryck på textrutan under Kontakter och ange ett namn.
 2. Om du vill koppla uppgiften till en kontakt i appen Kontakter, tryck på .
 3. Välj kontakt och tryck sedan på Spara.
 4. Fyll i resten av detaljerna och tryck sedan på Spara.

Koppla en uppgift till en plats

Koppla uppgifter till en plats så att nästa gång du är i området kan du se vilka ärenden du kan passa på att göra.
Obs!: Du kan bara länka en plats till uppgifter som skapats under Mina uppgifter.
 1. När du anger detaljerna för en uppgift, tryck på textrutan under Plats och ange en plats.
 2. För att ange en plats på kartan trycker du .
 3. Flytta till ett område.
 4. Tryck på Klart.
 5. Ge platsen ett namn och tryck på OK.
 6. Fyll i resten av detaljerna och tryck sedan på Spara.
Uppgiften läggs in på en karta tillsammans med andra uppgifter kopplade till platser.
 • För att visa dessa uppgifter på en karta, tryck på > Kartvy i huvudskärmen för Uppgifter. Panorerar över kartan tills (platsindikator) visas. Platsindikatorn visar hur många uppgifter som kopplats till den platsen.
 • Visa detaljerna för uppgiften genom att trycka på .
 • Visa din position på kartan genom att trycka på > Lokalisera mig.

Hantera uppgifter

 1. Gå till den lista som innehåller uppgiften.
 2. På listan över uppgifter kan du:
  Markera en uppgift som slutförd

  Tryck på markeringsknappen bredvid uppgiften. För att visa avklarade uppgifter, tryck på > Visa slutförd.

  Sortera uppgifter
  1. Tryck på > Sortera.
  2. Välj hur du vill sortera uppgifterna.
  Redigera en uppgift
  1. Tryck på den uppgift som du vill redigera och tryck sedan på Redigera.
  2. Redigera uppgiftsinformationen och tryck sedan på Spara.
  Radera en uppgift

  Håll ned den uppgift som du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

  Skjut upp en uppgift
  1. Håll ned en förfallen uppgift och tryck sedan på Senarelägg.
  2. Välj hur länge du vill skjuta upp uppgiften.
  Flytta en uppgift till en annan lista

  Du kan bara flytta en uppgift till en annan lista under samma konto.

  1. Håll ned uppgiften som du vill flytta och tryck sedan på Flytta till.
  2. Tryck på det ställe på uppgiftslistan där du vill att uppgiften ska visas.

Visa den sammanslagna uppgiftslistan

Du kan visa och uppdatera en sammanslagen uppgiftslista. Uppgifterna är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka konton de tillhör.
I programmet Uppgifter, tryck på > Alla uppgifter.
Tips: Om du vill visa uppgifter som är lagrade i HTC One S, tryck på Mina uppgifter.

Skapa en lista med uppgifter

 1. I programmet Uppgifter, tryck på > Hantera listor.
 2. Tryck på och välj sedan ett konto för listan.
  Obs!: Listor kan inte skapas för Microsoft Exchange ActiveSync-konton.
 3. Ge listan ett namn och tryck på OK.

Hantera listor med uppgifter

 1. I programmet Uppgifter, tryck på > Hantera listor.
 2. Här kan du:
  Visa uppgifter För att visa alla uppgifter i en lista, tryck på en uppgiftslista.
  Byta namn på en lista
  1. Tryck på till höger om en lista och tryck sedan på Byt namn.
  2. Ange ett nytt namn för listan och tryck sedan på OK.
  Radera en lista
  1. Tryck på till höger om en lista och tryck sedan på Radera.
  2. Tryck på OK.
  Obs!: Du kan endast radera listor som du skapat på din HTC One S.

Säkerhetskopiera eller återställa uppgifter

 1. Gå till listan som innehåller uppgifterna du vill säkerhetskopiera.
 2. Tryck på > Import/export.
 3. Tryck på Exportera till telefonens lagringsutrymme för att säkerhetskopiera dina uppgifter eller tryck på Importera från telefonens lagringsutrymme för att återställa uppgifter på din HTC One S.

Ändra Uppgifterinställningar

 1. I programmet Uppgifter, tryck på > Inställningar.
 2. Ändra inställningarna och tryck på .
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt