Göra anteckningar

Göra anteckningar

Använd Anteckningar för att skriva ner idéer, frågor och allt annat. Ange text, gör en ljudinspelning, bifoga foton och dokument, och länka dina anteckningar till en möteshändelse i Kalender.
Från startsidan trycker du på > Anteckningar. Första gången som du öppnar programmet kan du visa en snabbpresentation och konfigurera ditt Evernote-konto. Om du väljer att hoppa över detta kan du logga in senare på Evernote i inställningarna för Konton och synkronisering.

Skapa en anteckningsbok

 1. På huvudskärmen för Anteckningar trycker du på för att öppna en valmeny. Tryck sedan på Ny anteckningsbok.
 2. Ange ett namn på anteckningsboken.
 3. Tryck påLokal anteckningsbok för att spara anteckningsboken på HTC One S eller tryck på Synkroniserad anteckningsbok för att synkronisera dina anteckningar med ditt Evernote-konto.
 4. Tryck på Skapa.
Om du vill öppna eller växla till en annan anteckningsbok trycker du helt enkelt på igen och sedan på anteckningsbokens namn.

Flytta på anteckningar

 1. När en anteckning öppnats, tryck på > Flytta till.
 2. Välj anteckningsbok.
Det går att flytta flera anteckningar på samma gång. På huvudskärmen för Anteckningar, tryck på > Flytta anteckningar och välj de anteckningar du vill flytta.

Göra en anteckning

 1. Med en anteckningsbok öppen, tryck på .
 2. Ange en titel för anteckningen.
 3. Gör din anteckning:
  • Tryck på anteckningen och börja sedan mata in texten.
  • Tryck på för att starta ljudinspelningen. Tryck på för att stoppa inspelningen.
  • Tryck på > Bifoga och välj en filtyp.
  • Tryck på för att skapa en ritning och infoga den i anteckningen.
  • Tryck på för att ta ett foto och infoga det i anteckningen.
  Tips: För att ändra storlek på fotot, bilden eller ritningen som du bifogat till din anteckning, tryck och håll in på objektet och tryck sedan på Ändra storlek. Tryck och håll in på en pil och dra den för att ändra objektets storlek.
 4. Tryck på > Spara.
Du kan länka en anteckning till en händelse genom att trycka på > Kalender.

Skapa en ritning

Du kan skapa en ritning, anteckning eller illustration och ta med den i anteckningen.
 1. Med en anteckning öppen, tryck på .
 2. Välj en färg.
 3. Rita på det tomma området med fingerspetsen.
 4. Om du vill radera en del av ritningen trycker du på och för fingret åt vänster och höger på det område som du vill radera. Du kan också trycka på > Ångra för att radera det du senast ritade.
 5. Tryck på för att infoga ritningen i en anteckning.

Importera en webbsida till en anteckning

 1. När du visar en webbsida på Internet, tryck på > Dela.
 2. Tryck på Anteckningar. Webbsidan importeras till en anteckning som en bild.
Lägg till text eller bifoga en bild eller ritning i anteckningen genom att trycka på området framför eller bakom webbsidan.

Granska en anteckning

Spela upp en ljusinspelning i Anteckningar

När du spelat in ett möte kan du lyssna på ljudklippet för att granska nyckelpunkter. Om du antecknade under ljudinspelningen läggs 'tidsmarkeringar' (små färgade knutar i ljudfältet) till dina anteckningar inom ljudinspelningens tidsram.
 1. Öppna en anteckning där du har spelat in ett röstklipp.
 2. Tryck på för att spela upp ljudinspelningen.
 3. Tryck på eller för att gå till nästa eller föregående tidsmarkering. När du flyttar från en tidsmarkering till en annan ser du en anteckningsminiatyr för en snabb förhandsgranskning av vad du antecknade vid inspelningen.
Tips: Du kan även trycka på ett särskilt föremål i anteckningen för att hoppa till dess tidsmarkering och höra ljudet du spelade in vid den tidpunkten.

Dela en anteckning

 1. Med en anteckningsbok öppen, tryck på anteckningen du vill dela.
 2. Tryck på > Dela anteckning.
 3. Välj hur du vill dela din anteckning.
Obs!:
 • För de flesta delningsalternativ omvandlas anteckningar automatiskt och skickas som bilder.
 • Skriv ut en anteckning genom att trycka på > Skriv ut. HTC One S och skrivaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi nätverk.

Synkronisera anteckningar

Du kan välja mellan att automatiskt eller manuellt synkronisera mellan HTC One S och ditt Evernote-konto på nätet.
Obs!: Du måste logga in på ditt Evernote-konto från HTC One S för att börja synkronisera anteckningar.
 1. På startsidan, tryck på > Anteckningar.
 2. För att synkronisera anteckningar manuellt, tryck på och sedan på Synkronisera.
 3. Om du vill ställa in att Anteckningar ska uppdateras automatiskt, tryck på på skärmen Alla anteckningar och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 4. Tryck på ditt Evernote-konto och anpassa synkroniseringsinställningarna.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt