APPAR OCH FUNKTIONER
Arbeta med dokument
APPAR OCH FUNKTIONER

Arbeta med dokument

Använd Polaris Office för att redigera filer från Microsoft Office Word (.doc och .docx), Microsoft Office Excel (.xls och .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt och .pptx) och vanliga textfiler (.txt) när du är på språng.
Tips: Du kan också visa Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps).
Från startsidan trycker du på > Polaris Office.

Visa ett dokument

På huvudskärmen för Polaris Office, bläddra fram till den fil du vill ha och öppna den.
Tips: När du visar fillistan, tryck på för att uppdatera eller sortera listan.

Skapa ett dokument

 1. På startsidan för Polaris Office, tryck på > Nytt.
 2. Välj en filtyp att skapa.
 3. Börja skriva in text.
 4. Tryck på för att spara dokumentet.

Redigera ett dokument

 1. På huvudskärmen för Polaris Office, bläddra fram till den fil som du vill redigera och öppna den.
 2. Gör något av följande:
  • Om filen är en Microsoft Office Word-fil, en Microsoft Office PowerPoint-fil eller ett vanligt textdokument trycker du på .
  • Om filen är ett Microsoft Office Excel-dokument trycker du på en cell och anger sedan ändringarna i textrutan.
 3. Dra över verktygsfältet nedtill för att välja mellan olika redigeringsalternativ.
  Obs!: Om verktygsfältet inte syns, tryck på > Starta verktygsfältet.
 4. När du har slutfört ändringarna trycker du på och sedan på antingen Spara eller Spara som.

Redigera en presentation

 1. Med Microsoft Office PowerPoint-dokumenten öppnat, tryck på .
 2. Tryck på för att visa de andra bildspelsbilderna och tryck sedan på den bild du vill redigera.
 3. Gör något av följande:
  • För att lägga till en bildspelsbild, tryck på och välj sedan en layout.
  • För att redigera text, tryck två gånger på en textruta i presentationen.
  • För att ändra storleken på en bild, tryck på den och dra sedan .
  • Använd verktygsfältet nertill för att fortsätta redigera presentationen.
 4. Tryck på för att förhandsgranska presentationen.
 5. Tryck på och tryck sedan på Spara eller Spara som.

Redigera ett arbetsblad

 1. Med Microsoft Excel-filen öppnad, tryck på en cell på arbetsbladet.
 2. Gör något av följande:
  • Tryck på formelfältet och ange text, siffror eller symboler.
  • För att ange en funktion, tryck på .
  • För att välja flera celler, tryck på en cell och dra sedan .
  • För att ändra på formateringen av text eller ett numeriskt värde, tryck på en cell och tryck sedan på > Formatera.
  • För att infoga ett diagram, välj den information som du vill inkludera i diagrammet och tryck sedan på > Infoga > Diagram.
  • Använd verktygsfältet nertill på skärmen för att fortsätta redigera arbetsbladet.
 3. Tryck på och tryck sedan på Spara eller Spara som.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR