Använda Klocka

Använda Klocka

Om widgeten HTC Klocka

Använd widgeten HTC Klocka för att visa tid, datum och plats. Du kan även använda Klocka för att visa tiden på en annan ort.

Ändra plats i widgeten Klocka

Widgeten Klocka visar som standard tid och väder för din nuvarande plats. Du kan anpassa widgeten Klocka på startsidan för att visa tid och väder på en annan plats.
 1. Tryck och håll in på widgeten Klocka och dra den sedan till knappen Redigera.
 2. Välj en ort.

  Om du inte ser önskad ort, tryck på för att söka efter den och lägga till den.

 3. Tryck på Klart.
Tips: Du kan lägga till mer än en Klocka till den utökade startsidan.

Om programmet Klocka

Få ut mer av programmet Klocka än bara datum och tid. Använd HTC One S som en världsklocka för att se datum och tid i olika städer över hela världen. Du kan också ställa in alarm eller hålla reda på din tid med stoppuret eller timern.
Öppna programmet Klocka genom att trycka på på startsidan och tryck sedan på Klocka. Tryck på flikarna på nedersta raden eller för fingret över flikarna för växla mellan de olika funktionerna.

Världsklockans inställningar

Ställa in din hemort

 1. På fliken Världsklocka trycker du på > Inställningar för startsida.
 2. Ange namnet på din hemort.
 3. Rulla genom listan och tryck på din hemort.

Ställa in datum och tid manuellt

 1. På fliken Världsklocka trycker du på > Lokala tidsinställningar.
 2. Avmarkera rutorna Automatiskt datum och tid och Automatisk tidszon och ställ sedan in önskad tidszon, datum och tid.

Lägga till en stad på skärmen Världsklocka

 1. På fliken Världsklocka trycker du på .
 2. Ange namnet på den ort du vill lägga till.
 3. Rulla igenom listan och tryck på den ort du vill lägga till.

Ställa in ett alarm

Du kan ställa in ett eller fler alarm.
 1. På fliken Alarm markerar du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
 2. Under Ställ in alarm, använd skrollhjulen för att ställa in alarmtiden.
 3. Om du vill ställa in alarmet för flera dagar, tryck på Upprepa.
 4. Tryck på Klart.
Tips:
 • Stäng av ett alarm genom att avmarkera kryssrutan för det alarmet.
 • Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på .

Ta bort ett alarm

 1. På fliken Alarm trycker du på .
 2. Markera de alarm du vill ta bort och tryck sedan på Radera.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt