Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Om du har ställt in minst en påminnelse för en händelse visas ikonen för kommande händelse i meddelandefältet av statusfältet för att påminna dig.
  1. Öppna panelen Meddelanden.
  2. Dra isär två fingrar på händelsemeddelandet för att expandera det, och gör något av följande:
    • Välj att pausa eller stänga av alla händelsepåminnelser. Eller för att ta bort ett enda meddelande i listan, dra det till vänster eller höger.
    • För ett meddelande med flera händelser, tryck på det för att visa händelselistan.
    • Om du har bjudit in gäster, tryck på Skicka e-post för att skicka ett snabbsvar till mötesdeltagarna.
    • Tryck på för att hålla påminnelserna väntande i meddelandeområdet på statusfältet.
Obs!: För att lägga till meddelanden till eller ändra din snabbsvarslista, öppna Kalender, och tryck på > Inställningar > Snabbsvar.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt