Skapa en händelse

Skapa en händelse

Du kan skapa händelser som synkroniseras med dina Google- eller Exchange ActiveSync-kalendrar, samt händelser i HTC One S.
  1. På startsidan trycker du på > Kalender.
  2. I valfri Kalender-vy trycker du på .
  3. Tryck på och välj sedan den kalender där du vill lägga till händelsen.
  4. Inbjud kontakter genom att trycka på och välja vem du vill bjuda in.
  5. Ange och konfigurera detaljer för händelsen.
  6. Tryck på Spara. Du kan också trycka på Skicka uppdatering om du bjudit in folk till händelsen.

Kontrollera om det finns en ny händelse i ditt schema

Undvik att hålla på med flera möten samtidigt. I Kalender kan du kontrollera ditt möte för att se om ett nytt möte skulle kollidera med ditt schema.
  1. När du skapar en händelse, tryck på Kontrollera kalender.
  2. Håll händelserutan intryckt och dra den till en ledig tidslucka.
  3. Dra riktningspilarna till händelsens varaktighet. Du får se ett meddelande om det kolliderar med andra händelser i schemat.
  4. Tryck på OK för att återgå till den nya händelseskärmen och tryck på Spara.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt