KOMMUNIKATION
Kontaktinformation och konversationer
KOMMUNIKATION

Kontaktinformation och konversationer

När du trycker på en kontakt på Kontakterskärmen öppnas skärmen med kontaktdetaljer.
Skärmen för kontaktdetaljer har följande flikar:

Information

Visar den information du har lagrat för kontakten. Kontakta kontakten genom att trycka på ikonen.

Tråd

Visar SMS och e-postmeddelanden du har fått från kontakten. Listar även alla inkommande, utgående och missade samtal till och från kontakten.

Uppdateringar

Visar kontaktens uppdateringar och händelser från sociala nätverkskonton.

Om du ser ett meddelande om kontaktens födelsedag under avsnittet Händelser kan du trycka på meddelandet och välja hur du vill gratulera kontakten.

Galleri

Visar den länkade kontaktens album och foton.

Redigera en kontakts information

Viktigt: Social nätverkskontakter kan inte redigeras.
 1. På fliken Kontakter trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på Redigera kontakt.
 2. Ange den nya informationen.
 3. Tryck på Spara.

Raderar kontakter

 1. På fliken Kontakter trycker du på > Raderar kontakter.
 2. Tryck på de kontakter som du vill ta bort.
 3. Tryck på Radera.

Uppdatera Exchange- ActiveSynckontakter

Om dina Exchange- ActiveSynckontakter i företagsregistret har ny information, kan du uppdatera dessa i HTC One S.
 1. På fliken Kontakter trycker du på Exchange-ActiveSynckontakt.
  Obs!: Om kontakten slås samman med andra konton, bryter du länken med Exchange- ActiveSynckontot först, och därefter väljer du Exchange- ActiveSynckontakt på fliken Kontakter.
 2. Tryck på > Kontrollera uppdatering.
 3. Om det finns uppdateringar, välj att ersätta de gamla uppgifterna eller slå samman de nya med de gamla.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR