Inställningar & tjänster
Hantera dina onlinekonton
Inställningar & tjänster

Hantera dina onlinekonton

Synkronisera alla dina konton automatiskt

  1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den och tryck sedan på > Konton och synkronisering.
  2. Tryck på Auto-sync Av/På för att starta eller stänga av automatisk synkronisering.

Synkronisera ett konto manuellt

  1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den och tryck sedan på > Konton och synkronisering.
  2. Tryck på kontotyp. Om flera konton stöds (t.ex. för Exchange ActiveSync), tryck på det konto som du vill synkronisera.
  3. Tryck på > Synkronisera nu.
    Tips: Om du har inaktiverat automatisk synkronisering, kan du välja att uppdatera speciella kontopunkter manuellt. Tryck bara på en post i listan.

Ändra synkroniseringsinställningar för ett konto

  1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den och tryck sedan på > Konton och synkronisering.
  2. Tryck på kontotyp. Om flera konton stöds (t.ex. för Exchange ActiveSync), tryck på det konto som du vill ändra.
  3. Tryck på den synkroniseringsinställning som du vill ändra.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR