APPAR OCH FUNKTIONER
Redigera dina foton och videor
APPAR OCH FUNKTIONER

Redigera dina foton och videor

Vrida på en bild

 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Bläddra till det foto som du vill redigera.
 3. Tryck och håll ner fotot och tryck sedan på Redigera > Rotera vänster eller Rotera höger.

Beskära ett foto

 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Bläddra till det foto som du vill redigera.
 3. Håll fotot intryckt och tryck sedan på Redigera > Beskär. En beskärningsruta runt bilden visas.
 4. Du kan:
  • Dra beskärningsrutan över den del av bilden som du vill beskära.
  • Tryck och håll på kanten av beskärningsrutan. När beskärningspilarna visas drar du fingret inåt eller utåt för att ändra beskärningsrutans storlek.
 5. Tryck på Spara.
Den beskurna bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till bildeffekter

 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Bläddra till det foto som du vill redigera.
 3. Håll fotot intryckt och tryck sedan på Redigera > Effekter.
 4. Tryck på en effekt för att använda den på bilden.
 5. Tryck på Spara.
Den förbättrade bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till anpassade bildeffekter

Är de befintliga bildeffekterna inte riktigt vad du letar efter? Du kan skapa dina egna bildeffekter i Galleri.
Obs!: Du kan bara lägga till effekter till bilder som finns lagrade lokalt.
 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Bläddra till det foto som du vill redigera.
 3. Håll fotot intryckt och tryck sedan på Redigera > Effekter.
 4. Tryck på > .
 5. Tryck på ett filter.
 6. Dra reglaget tills du får den önskade effekten.
 7. Du kan göra något av följande:
  • Lägga till mer än ett filter för att skapa en komplex effekt.
  • Arrangera om filtren för att modifiera effekten. Tryck på och håll in det filter du vill flytta på. Dra det sedan till en ny plats.
  • Ta bort filter. Tryck på och håll in det filter du vill ta bort. Dra det sedan till Ta bort.
  • Tryck på för att lägga till en ram till bilden.
 8. Tryck på Klart för att tillämpa effekterna på bilden.
  Tips: Spara dina anpassade effekter för framtida bruk genom att trycka på Spara förinställning.
 9. Tryck på Spara.

Klippa ned en video

Ta bort oönskade scener från en video som du har spelat in på HTC One S.
 1. I Galleri-programmets Album eller Händelser går du till videon du vill redigera.
 2. Tryck och håll ned videon och tryck på Klipp.
 3. Dra de två klippreglagen till den del där du vill att videon ska börja och sluta.

  Medan du drar i skjutreglaget visas tidsmarkeringar och videobildrutor. Den mittersta är start- eller slutrutan.

 4. Tryck på för att förhandsgranska videon.
 5. Tryck på Klart.
Den nedklippta videon sparas som en ny fil. Ursprungsvideon förblir oredigerad.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR