APPAR OCH FUNKTIONER
Visa bilder och videor
APPAR OCH FUNKTIONER

Visa bilder och videor

 1. På startsidan trycker du på > Galleri.
 2. Tryck på platsen eller fotot eller videon. Om du vill visa foton som sparats på HTC One S, tryck på Min telefon.
 3. Bläddra till ett album eller en grupp foton.
 4. Tryck på en bild eller video för att se den i fullskärm.

Visa foton och videor efter händelse

Visa foton och videor efter när de tagits/spelats in.
 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Tryck på > Händelser. Foton och videor som sparats på HTC One S visas efter vilken tid de tagits/spelats in.
 3. Tryck på ett foto eller video. Alla foton och videor som tagits vid ungefär samma tidpunkt visas.

Visa foton efter plats

Med kartvy kan du visa foton efter plats.
 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Tryck på Karta.
 3. Kläm på skärmen eller panorerar över kartan tills (platsindikator) visas. Platsindikatorn visar hur många foton som tagits på platsen.
  Obs!: Enbart foton med geo-taginformation visas på kartan.
 4. Tryck på platsindikatorn. Fotografierna som tagits på samma plats visas.
Tips:

Vill du veta var du tog ett speciellt foto? Medan bilden visas i helskärmsläge trycker du var som helst på skärmen och sedan på Mer > Visa på karta. (Visa på karta är tillgängligt när du har aktiverat Geo-tag-foton i Kamera.)

Starta ett bildspel

 1. I Galleri trycker du på Min telefon.
 2. Gå till gruppen av fotografier som du vill visa.
 3. Tryck på Spela upp.
Tryck på skärmen om du vill visa uppspelningskontrollerna under visningen av bildspelet. Tryck på för att göra inställningar för bildspelet.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR