APPAR OCH FUNKTIONER
Lägga till och hantera dina bokmärken
APPAR OCH FUNKTIONER

Lägga till och hantera dina bokmärken

Bokmärka en webbsida

Viktigt: Bokmärka en webbsida på en vanlig webbläsarskärm (inte när du använder en inkognitoflik).
 1. Medan en webbsida visas trycker du på > Lägg till > Bokmärken.
 2. Redigera bokmärkets namn om det behövs.
 3. Under Konto väljer du Lokalt om du vill spara bokmärket på telefonen, eller väljer du ett konto du vill synkronisera med.
 4. Under Lägg till kan du välja att spara bokmärket i en ny mapp.
 5. Tryck på > , och tilldela mappen ett namn.
 6. Tryck på Klart.
Tips: Du kan även lägga till ett bokmärke på startskärmen. Medan en webbsida visas trycker du på > Lägg till > Startskärm.

Öppna ett bokmärke

 1. Medan en webbsida visas trycker du på Bokmärken.
 2. På fliken Bokmärken navigerar du till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.
Tips: Ser du inte ditt bokmärke? Tryck på och välj Alla bokmärken för att visa bokmärken som sparats på HTC One S och de som synkroniserats med ett onlinekonto.

Redigera ett bokmärke

 1. Medan en webbsida visas trycker du på Bokmärken.
 2. På fliken Bokmärken, tryck på > Redigera.
 3. Tryck på till höger om bokmärket du vill redigera.
 4. Ange dina ändringar och tryck sedan på Klart.

Synkronisera dina bokmärken med Google Chrome

Skapa bokmärken från din dators Google Chrome webbläsare och synkronisera dem på HTC One S. För mer information om Google Chrome, gå till http://support.google.com/chrome.
Viktigt:
 • Använd din dators Google Chrome webbläsare för att logga in på ditt Google-konto och ställa in Google Chrome-synkronisering.
 • Se till att du är inloggad på ditt Google-konto varje gång du sparar Google Chrome-bokmärken på din dator.
 1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den och tryck sedan på > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på Google.
 3. Tryck på ditt Google-konto.
 4. Välj alternativet Internet.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR