KOMMUNIKATION
Vad kan jag göra under ett samtal?
KOMMUNIKATION

Vad kan jag göra under ett samtal?

Under pågående samtal kan du sätta på högtalaren, parkera samtalet, med mera.

Parkera ett samtal

För att parkera ett samtal, tryck på > Parkera. Parkeringsikonen visas i statusfältet .
Återuppta samtalet genom att trycka på > Häv parkering.

Växla mellan samtal

Om du redan befinner dig i ett samtal och väljer att ett annat samtal kan du sedan växla mellan de två samtalen.
  1. När du får ett samtal till trycker du på Svara för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet.
  2. Växla mellan samtalen genom att på skärmen trycka på den person du vill tala med.
  3. Om du vill avsluta det pågående samtalet och återgå till det andra samtalet trycker du på Avsl. samt..

Slå på högtalartelefonen under ett samtal

Varning: Håll inte HTC One S mot örat när högtalartelefonen är på så minskar du risken för att skada hörseln.
Gör något av följande:
  • Vänd på HTC One S under ett samtal (försäkra dig om att alternativet Vänd för högtalare är markerat i Ljud inställningarna).
  • På samtalsskärmen trycker du på .
Ikonen för högtalartelefon visas i statusfältet när högtalartelefonen är på.

Om du vill stänga av högtalartelefonen vänder du bara på HTC One S igen så att framsidan vänds uppåt. Eller tryck på igen.

Stänga av mikrofonen under ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på för att växla mellan att slå på och av mikrofonen. När mikrofonen är avstängd visas ikonen för avstängd mikrofon i statusfältet.

Avsluta ett samtal

Du kan avsluta samtalet på något av följande sätt:
  • På samtalsskärmen trycker du på Avsl. samt..
  • Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den och tryck sedan på .

Om telefonnumret till den som ringde inte finns i din kontaktlista kan du spara numret i kontaktlistan efter att du har avslutat samtalet.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR