KOMMA IGÅNG
Ordna om startsidan
KOMMA IGÅNG

Ordna om startsidan

Ordna om startsidans paneler så att de stämmer med hur du vill använda dem. Du kan till exempel flytta panelerna med de widgetar, genvägar och mappar som du oftast använder närmare huvuddelen av startsidan.
  1. Kläm ihop startsidan för att visa hoppvyn.
  2. Tryck och håll ned den miniatyr av startsidan som du vill flytta. HTC One S vibrerar. Håll kvar fingret.
  3. Dra miniatyren till sitt nya läge och lyft sedan fingret.

Ta bort en startsida

Om du vill ha färre startsidor kan du ta bort de du inte vill ha.
  1. På startsidan nyper du pekskärmen eller trycker på för att gå till Hoppvy.
  2. Tryck på och håll in panelen du vill ta bort. Håll kvar fingret.
  3. Dra panelen till .

Lägga tillbaka en startsida

Lägg tillbaka en startsida om du har fler widgetar, program och genvägar som du vill komma åt direkt.
  1. På startsidan nyper du pekskärmen eller trycker på för att gå till Hoppvy.
  2. Tryck på . En ny startsida visas. Du kan börja lägga till widgetar, program och genvägar.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-home_screen-rearrange_home_screens