Spela in video

Spela in video

  1. Öppna Kamera från låsskärmen eller startsidan.
  2. När du är redo att börja spela in trycker du på .
  3. Under inspelning kan du:
    • Fritt zooma in eller ut.
    • Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen.
    • Tryck på blixtikonen för att slå på eller stänga av blixten.
  4. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Ta en bild när du spelar in en video

När du spelar in en video med huvudkameran, tryck på för att ta en stillbild av motivet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt