Ta ett foto

Ta ett foto

  1. Öppna Kamera från låsskärmen eller startsidan.
  2. Rikta bara kameran mot det du vill fotografera. Kameran justerar skärpan automatiskt efterhand som du rör på den.
  3. När du är redo att ta bilden trycker du på .
    Tips: Du kan även trycka var som helst på skärmen för att ta ett foto (se till att Tryck för fotografera har valts i > Kameraalternativ).
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt