Inställningar & tjänster
Förläng batteritiden
Inställningar & tjänster

Förläng batteritiden

Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC One S. HTC One S energisparfunktion bidrar till att förlänga batteriets livslängd.

Vid tillfällen när du behöver förlänga batteriets livslängd, kan du prova dessa tips:

Kontrollera batteriförbrukningen

Övervakar du din batteriförbrukning kan du identifiera vad som förbrukar mest ström, så att du kan välja vad du vill göra åt det. För detaljer, se Kontrollera batterianvändning.

Hantera dina anslutningar

 • Stäng av trådlösa anslutningar när de inte används.

  För att stänga av anslutningar som t.ex. mobila data, Wi-Fi eller Bluetooth, gå till Inställningar och tryck på På/Av-knappen.

 • Växla till 2G när du inte behöver en dataanslutning.

  Det går åt mer ström när du är i områden med svag täckning. Genom att tillfälligt stänga av dataanslutningen och växla till GSM-nätverksläge förbrukas mindre batteri.

  För att växla till GSM-läge, gå till Inställningar och tryck på Mobildata > Nätverksläge > Endast GSM.

 • Sätt bara på GSM när du behöver en exakt plats.

  För att förhindra att vissa program använder GPS:n i bakgrunden, ska inställningen GPS-satelliter vara avstängd. Sätt bara på den när du behöver din exakta plats när du använder navigerings- eller platsbaserade program. Gå till Inställningar och tryck på Plats för att sätta på eller stänga av inställningen.

Hantera din skärm

Sänk ljusstyrkan, låt skärmen vila när den inte används och om du håller den enkel så sänker du batteriförbrukningen.

 • Använd automatisk ljusstyrka (standard) eller sänk den manuellt.
 • Ställ in skärmtimeout på kortare tid.
 • Använd inte en rörlig bakgrund på startsidan. Animeringseffekter är trevliga att visa upp för andra men kör slut på batteriet.

  Ändrar du bakgrunden till en enfärgad, svart bakgrund kan det hjälpa lite. Ju mindre färg som visas, desto mindre batterieffekt krävs.

 • Ställ in webbläsaren på automatisk dämpning när webbsidor laddas. Öppna Internet-programmet och tryck på > Inställningar > Tillgänglighet > Dimma skärm under sidladdning.

För mer detaljer, se Ändra skärminställningar och Personanpassa.

Hantera dina program

 • Installera den senaste programvaran och uppdateringar av applikationer. Uppdateringar inkluderar ibland prestandaförbättringar för batteriet. Se Uppdatera programvaran på HTC One S.
 • Avinstallera eller avaktivera program som du aldrig använder.

  Många program kör processer eller synkroniserar data i bakgrunden också när du inte använder dem. Om det finns program som du inte behöver längre, ska du avinstallera dem.

  Om ett program kom förinstallerat och inte kan avinstalleras, kan inaktivering av programmet ändå hindra det från att köras eller synkronisera i bakgrunden. Tryck på fliken Program > Alla i Inställningar, välj program, och tryck därefter på Inaktivera.

Begränsa bakgrundsdata och synkronisering

Bakgrundsdata och synkronisering kan använda mycket batterikraft om du har många program som synkroniserar data i bakgrunden. Programmen bör inte få synkronisera data för ofta. Bestäm vilka program som kan ställas in med längre synkroniseringstider eller som kan synkroniseras manuellt.

 • Tryck på Konton och synkronisering i Inställningar och kontrollera vilka typer av data som synkroniseras i dina online-konton. När batteriet börjar bli svagt kan du tillfälligt avaktivera synkroniseringen av vissa data.
 • Har du många e-postkonton, överväg att förlänga synkroniseringstiden av vissa konton.

  I programmet E-post väljer du ett konto, tryck på > Inställningar > Synkronisera, skicka och ta emot, och ställ därefter in inställningarna under Synkroniseringsschema.

 • När du inte reser mellan olika platser, synkronisera bara väderuppdateringar för den aktuella position du befinner dig på, istället för alla dina upptagna platser. Öppna programmet Väder och tryck på > Redigera för att ta bort onödiga platser.
 • Välj widgetar med omsorg.

  Vissa widgetar synkroniserar ständigt data. Fundera på att ta bort sådana som inte behövs för din startsida.

 • I Play Butik, tryck på > Inställningar och ta bort Lägg automatiskt till widgetar för att undvika att widgetar automatiskt läggs till din startsida varje gång du installerat nya program. Ta också bort Uppdatera program automatiskt om du klarar dig med att uppdatera program manuellt från Play Butik.

Andra tips

För att klämma in ytterligare lite batterikraft kan du prova dessa tips:

 • Dämpa ringsignalen och mediavolymen.
 • Minimera användningen av vibration- eller ljudfeedback. Tryck på Ljud i Inställningar och välj vilka du inte behöver och kan avaktivera.
 • Kontrollera dina programinställningar eftersom du kan få fler tips på hur du kan optimera batteriet.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR