Inställningar & tjänster
Återställa HTC Incredible S
Inställningar & tjänster

Återställa HTC Incredible S

Om du ska ge eller sälja HTC Incredible S till någon annan eller om HTC Incredible S har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hård återställning).

Varning: En fabriksåterställning tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla program som du har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Lagring > Återställ standardinställn.
  3. Tryck på Återställ telefonen och tryck sedan på Radera allt.

Göra en fabriksåterställning med maskinvaruknapparna

Om det inte går att sätta på HTC Incredible S eller komma åt inställningarna kan du använda maskinvaruknapparna på HTC Incredible S för att göra en fabriksåterställning.

  1. Ta ut batteriet, vänta i några sekunder, och sätt in batteriet igen.
  2. Tryck och håll ned knappen VOLYM NER och tryck sedan till på knappen STRÖM.
  3. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan knappen VOLYM NER.
  4. Tryck på VOLYM NER för att välja FABRIKSÅTERSTÄLLNING och tryck sedan på STRÖM-knappen.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
389
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-incredible-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR