Inställningar & tjänster
Uppdatera programvaran på HTC Incredible S
Inställningar & tjänster

Uppdatera programvaran på HTC Incredible S

HTC Incredible S kan söka efter uppdateringar och meddela dig när det finns en ny uppdatering. Du kan sedan ladda ner och installera programvaruuppdateringen med hjälp av Wi-Fi eller dataanslutningen. Du kan även manuellt kontrollera om det finns en ny programvaruuppdatering.

Beroende på vilken typ av uppdatering det handlar om kan den radera alla dina personliga uppgifter och anpassade inställningar, och även ta bort alla program du installerat. Se till att du har säkerhetskopierat information och filer du vill behålla.

Obs!: Du kanske behöver använda Wi-Fi för att hämta uppdateringar för at undvika extra dataavgifter.

Installera en uppdatering

När Internetanslutningen är på och det finns en ny uppdatering tillgänglig visas dialogrutan för systemuppdatering som vägledning. Om du inte ser dialogrutan kan du titta efter ikonen för uppdateringsmeddelande i statusfältet.
  1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på uppdateringsmeddelandet.
  2. I dialogrutan systemuppdatering väljer du vilken typ av anslutning du vill använda för att hämta uppdateringen.
  3. Följ uppmaningarna på skärmen för att starta hämtningen.
  4. När hämtningen är färdig trycker du på Installera nu och sedan på OK i dialogrutan Installera uppdatering av systemprogram.

Vänta tills uppdateringen har slutförts. HTC Incredible S startar då automatiskt.

Söka efter uppdateringar manuellt

  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Om telefonen > Uppdateringar av systemprogram > Sök nu.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
389
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-incredible-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR