Inställningar & tjänster
Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet
Inställningar & tjänster

Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

Koppla från en Bluetooth-enhet

  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Bluetooth. Bluetooth-skärmen öppnas.
  3. I avsnittet Kopplade enheter trycker på enhetens namn för att koppla från.
  4. Tryck på OK.
Obs!: Tryck på enhetens namn för att ansluta igen.

Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Bluetooth. Bluetooth-skärmen öppnas.
  3. I avsnittet Parkopplade enheter trycker du på intill enheten för att koppla bort.
  4. Tryck på Ta bort parkoppling.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
389
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-incredible-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR