Inställningar & tjänster
Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth
Inställningar & tjänster

Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt headset eller bilsats med Bluetooth.
Viktigt:
 • För att kunna lyssna på musik med headsetet eller bilsatsen måste de ha stöd för A2DP Bluetooth-profilen.
 • Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC Incredible S kan hitta det. Se headsetets handbok för mer detaljer.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Om Bluetooth är avstängt, tryck på Bluetooth På/Av för att starta det.
 3. Tryck på Bluetooth. Bluetooth-skärmen öppnas.
 4. Om du inte ser ditt headset i listan, tryck på och sedan på Sök efter enheter för att uppdatera listan.
 5. När namnet på ditt headset visas i avsnittet Tillgängliga enheter trycker du på namnet.
 6. HTC Incredible S försöker automatiskt skapa en koppling med headsetet.
 7. Om automatisk koppling inte lyckas anger du lösenordet som medföljde headsetet.
Status för koppling och anslutning visas under namnet på handsfreeheadset eller bilsatsen i avsnittet Bluetooth-enheter. När Bluetooth-headsetet eller bilsatsen har anslutits till HTC Incredible S visas ikonen för Bluetooth-anslutning i statusfältet.

Ansluta ett headset eller en bilsats igen

Det är normalt lätt att ansluta headsetet igen, genom att slå på Bluetooth på HTC Incredible S och sedan slå på headsetet. Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet kanske du måste ansluta manuellt.
Viktigt: Kontrollera att telefonen är upptäckbar. Se headsetets handbok för mer detaljer.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Om Bluetooth är avstängt, tryck på Bluetooth På/Av för att starta det.
 3. Tryck på Bluetooth. Bluetooth-skärmen öppnas.
 4. Tryck på headsetets namn i avsnittet Parkopplade enheter.
 5. Om du uppmanas att ange ett lösenord kan du försöka med 0000 eller 1234 eller läsa i headsetets/bilsatsens dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet eller bilsatsen följer du anvisningarna i Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet och följer sedan anvisningarna i Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
389
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-incredible-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-bluetooth-connect_headset