Använda HTC Incredible S som ett modem (USB-sammanlänkning)

Använda HTC Incredible S som ett modem (USB-sammanlänkning)

Finns det ingen Internetanslutning tillgänglig för datorn? Inga problem. Använd internetanslutningen på HTC Incredible S för att ansluta till Internet.
Viktigt:
  • Du behöver ha ditt SIM-kort isatt i HTC Incredible S för att använda dataanslutningen.
  • För att kunna använda HTC Incredible S som ett modem måste du först installera HTC Sync i din dator.
  • Du måste ha en godkänd dataanslutning som kopplats till ditt konto av din mobiloperatör för att kunna använda den här tjänsten.
  1. Kontrollera att dataanslutningen i HTC Incredible S är aktiverad.
  2. Anslut HTC Incredible S till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  3. På skärmen Välj en anslutningstyp trycker du på USB-sammanlänkning och trycker sedan på Klar.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt