Inställningar & tjänster
Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)
Inställningar & tjänster

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)

Lägg till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan ansluta och komma åt resurser inuti ett skyddat lokalt nätverk, t.ex. ditt företagsnätverk.

Beroende på vilken sorts VPN du använder på jobbet kanske det krävs att du anger dina inloggningsuppgifter och installerar säkerhetscertifikat för att det ska gå att ansluta till företagets lokala nätverk. Den här informationen kan du få tag i från din nätverksadministratör.

Dessutom måste HTC Incredible S först upprätta en dataanslutning över Wi-Fi eller dataanslutning innan du kan starta en VPN-anslutning.

Lägga till en VPN-anslutning

Viktigt: Du måste ställa in ange en PIN-kod eller ett lösenord för skärmlåset innan du kan ställa in VPN.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på Mer.
 3. Tryck på VPN > Lägg till VPN-nätverk.
 4. Ange VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som nätverksadministratören gav dig.
 5. Tryck på Spara.
VPN läggs då till i delen VPN-nätverk av skärmen VPN-inställningar.

Ansluta till ett VPN

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på Mer.
 3. Tryck på VPN.
 4. Tryck på det VPN som du vill ansluta till.
 5. Ange inloggningsuppgifterna och tryck sedan på Anslut. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen i meddelandefältet på namnlisten.
Sedan kan du öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. företagsnätverkets intranät.

Koppla från en VPN-anslutning

 1. Tryck på och håll ned namnlisten och för sedan fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen.
 2. Tryck på VPN-anslutningen för att återgå till skärmen VPN-inställningar och tryck sedan på VPN-anslutningen för att koppla från den.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
389
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-incredible-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR