Wi‑Fi

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "‍surfzon"‍.
Obs!: Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på de objekt som Wi-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Wi-Fi Av/På för att starta Wi-Fi.
 3. Tryck på Wi-Fi.

  De Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.

  Obs!: Om det trådlösa nätverk du vill ha inte visas i listan, tryck på > Lägg till nätverk för att lägga till det manuellt.
 4. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till.
  Obs!: Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.
 5. Tryck på Anslut.

När HTC Incredible S är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka.

När HTC Incredible S ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt HTC Incredible S till fabriksinställningarna.

Kontrollera status för trådlösa nätverk

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Wi-Fi och tryck sedan på det trådlösa nätverk som HTC Incredible S är ansluten till.
En meddelanderuta öppnas och visar Wi-Fi-status, hastighet, signalstyrka med mera.
Obs!: Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket trycker du på Glöm.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Wi-Fi. De Wi-Fi-nätverk som upptäckts visas.
  Obs!: För att göra en manuell sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk, tryck på och tryck sedan på Skanna.
 3. Tryck på ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med förbättrad säkerhet.

Viktigt: Du måste installera nätverkscertifikatet (*.p12) på HTC Incredible S innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll.
 1. Spara certifikatfilen i rotmappen på minneskortet.
 2. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Säkerhet.
 3. Tryck på Installera från SD-kort.
 4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
 5. Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt