Kontrollera inkorgen i E-post

Kontrollera inkorgen i E-post

När du öppnar programmet E-post visas inkorgen för ett av de e-postkonton som du konfigurerat i HTC Incredible S.

Om du vill växla mellan e-postkonton trycker du på fältet där ditt aktuella e-postkonto visas och trycker sedan på ett annat konto.

Visa den sammanslagna inkorgen för alla dina e-postkonton

Du kan visa e-postmeddelanden från alla dina konton på ett enda ställe utan att behöva växla mellan olika konton.

Tryck bara på fältet där det aktuella e-postkontot visas och tryck sedan på Alla konton. E-postmeddelandena är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka e-postkonton de tillhör.
Obs!: Upp till 15 e-postkonton kan visas i den sammanslagna inkorgen.

Växla mellan olika vyer av inkorgen

Har du massor av e-postmeddelanden? Det finns fler än ett sätt att visa inkorgen.
Tryck på någon av följande flikar:

Mottagna

Visar e-postmeddelanden som fristående objekt.

Tråd

Visar e-postmeddelanden som konversationer, grupperade enligt ämnesraden. Tryck på ett ämne i listan för att visa e-postkonversationen.

Favoriter

Visa alla e-postmeddelande från en kontaktgrupp. För att välja vilken kontaktgrupp du vill visa trycker du på , trycker på Visa och väljer sedan en grupp.

Olästa

Visar olästa meddelanden.

Markerad (endast Exchange ActiveSync)

Visar alla flaggade meddelanden.

Inbjudningar eller Mötesinbjudningar (endast Exchange ActiveSync)

Visar mötesinbjudningar som du ännu inte accepterat eller avvisat.

Med bilaga

Visar alla meddelanden med bilagor.

Uppdatera ett e-postkonto manuellt

Vad du än har för synkroniseringsinställningar kan du även synkronisera dina skickade och mottagna e-postmeddelanden manuellt när som helst.

  • Medan du visar ett e-postkonto trycker du på och trycker på Uppdatera.
  • Om du har flera e-postkonton kan du uppdatera dem alla på samma gång. Gå först till inkorgen Alla konton. Tryck sedan på och tryck på Uppdatera.

Sortera e-postmeddelanden

Du kan sortera e-postmeddelanden efter datum då de mottogs, prioritet, ämne eller storlek.

I inkorgen trycker du på , och sedan på Sortera och väljer mellan sorteringsalternativen.
Tips: För att snabbt bläddra igenom meddelandelistan, tryck och håll ner med två fingrar på valfritt e-postmeddelande och dra sedan uppåt eller neråt.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt