Kontrollera dina meddelanden

Kontrollera dina meddelanden

När du får ett nytt e-postmeddelande spelar HTC Incredible S upp en ringsignal, vibrerar eller visar meddelandet en kort stund i statusfältet, beroende på dina meddelandeinställningar. Ikonen för nytt meddelande visas också i statusfältet.
För att öppna och läsa meddelande kan du:
  • Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på den nya meddelandeaviseringen.
  • Gå till programmet Meddelanden och öppna meddelandet.

Visa och spara en bilaga från ett multimediameddelande

Om du är orolig över storleken på dina datanerladdningar, kontrollera först multimediameddelandets storlek innan du laddar ner det.
Obs!: När Autohämtning i MMS-inställningarna är inaktiverat, laddas endast meddelanderubriken ner. För att ladda ner hela meddelandet, tryck på knappen Hämta.
  • Om det finns en mediabilaga såsom ett foto eller en video i ett mottaget meddelande, tryck på den för att se innehållet.
  • Om bilagan är en kontakt (vCard) trycker du på den för att visa kontaktinformationen och sedan på Spara för att lägga till dina kontakter.
  • Om bilagan är en avtalad tid eller en händelse (vCalendar), tryck på den för att välja kalender där du vill spara den och tryck sedan på Importera.
  • Spara bilagan genom att hålla ned multimediemeddelandet och sedan välja aktuell typ av bilaga att spara från alternativmenyn.

Spara ett SMS i programmet Uppgifter

Spara ett SMS i listan Uppgifter som en påminnelse om att du ska besvara det.
  1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
  2. Tryck på meddelandet som du vill spara och tryck sedan på Spara som uppgift.
  3. Ange ett namn och andra detaljer för uppgiften.
  4. Tryck på Spara.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt