Inställningar & tjänster
Mata in ord med prediktiv text
Inställningar & tjänster

Mata in ord med prediktiv text

Inmatning med prediktiv text är aktiverat som standard och ordförslag visas efterhand som du skriver.
Tips: Tryck på för att växla mellan inmatningslägena Multitap och XT9 när du använder tangentbordslayouterna Kompakt eller Telefonknappsats.
Gör något av följande för att mata in ord med prediktivt läge:
 • Om det önskade ordet markerats i grönt eller orange kan du helt enkelt trycka på mellanslagstangenten för att föra in ordet i texten.
 • Om det ord du vill ha visas bland förslagen innan du har skrivit klart hela ordet trycker du på ordet för att infoga det i texten.
 • Om en pil visas till höger om listan över förslag trycker du på pilen för att se fler förslag.

Ställa in ytterligare ett språk för tangentbordet

Du kan ställa in den prediktiva texten så att den blir tvåspråkig. Medan du skriver visas ordförslag på de språk som du har valt.
 1. På startsidan trycker du på och trycker sedan på Inställningar > Språk och tangentbord.
 2. Tryck på intill Touch Input.
 3. Tryck på Tvåspråkig texttolkning och välj sedan önskat språk.

Lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text

När du matar in text med tangentbordet med standardlayout läggs varje ord som du trycker på i förslagslistan till.

Du kan även lägga till ett ord i listan manuellt.

 1. På startsidan trycker du på och trycker sedan på Inställningar > Språk och tangentbord.
 2. Tryck på intill Touch Input.
 3. Tryck på Egen ordlista > Redigera egen ordlista > .
 4. Mata in ordet som ska läggas till och tryck på OK.

Redigera eller ta bort ett ord i ordlistan med prediktiv text

 1. På startsidan trycker du på och trycker sedan på Inställningar > Språk och tangentbord.
 2. Tryck på intill Touch Input.
 3. Tryck på Egen ordlista > Redigera privat ordlista.
  • Tryck på ett ord för att redigera det.
  • För att ta bort ord ur ordlistan, tryck på och sedan på Ta bort. Välj sedan vilka ord som ska tas bort och tryck på Ta bort.

Säkerhetskopiera den privata ordlistan till minneskortet

Om du har ett minneskort isatt kan du säkerhetskopiera de nya ord du lägger till i ordlistan med prediktiv text.
 1. På startsidan trycker du på och trycker sedan på Inställningar > Språk och tangentbord.
 2. Tryck på intill Touch Input.
 3. Tryck på Egen ordlista > Synkronisera egen ordlista > Kopiera till minneskortet.

Importera din privata ordlista från minneskortet

 1. På startsidan trycker du på och trycker sedan på Inställningar > Språk och tangentbord.
 2. Tryck på intill Touch Input.
 3. Tryck på Egen ordlista > Synkronisera egen ordlista > Återställ från minneskortet.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
389
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-incredible-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR