Lägga till Kontakter-widgetar

Lägga till Kontakter-widgetar

Bibehåll kontakten med de som betyder något för dig genom att lägga till en kontaktwidget till varje grupp.
 1. På startsidan trycker du på och sedan på Anpassa.
 2. På fliken Lägg till på startsidan trycker du på Widget > Kontakter.
 3. Välj widgettyp och tryck sedan på Välj.
 4. Välj den grupp du vill lägga till som en widget.
 5. Upprepa stegen ovan för att lägga till en annan widget för Kontakter.

Ställa in en standardmetod för kommunikation

Välj kommunikationsåtgärd (t.ex. ring eller skicka meddelande) när du trycker på en kontaktbild i Kontakter-widgeten.
 1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
 2. Tryck på en kontakts namn (inte fotot) på widgeten.
 3. Tryck på Ställ in standardåtgärd.
 4. Tryck på den kommunikationsmetod du vill ha för kontakten.
 5. Tryck på .
Tips: Om du behöver ändra standardmetoden för kommunikation, tryck på kontaktens namn (inte fotot).

Komma i kontakt med en kontakt

 1. På startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
 2. Tryck på en kontakts foto (inte namnet) på widgeten. Standardmetoden för kommunikation som du angett för kontakten utförs.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt