Importera kontakter från ditt SIM-kort

Importera kontakter från ditt SIM-kort

  1. På fliken Kontakter trycker du på .
  2. Tryck på Importera/Exportera > Importera från SIM-kort.
  3. Om du har ett Google eller Exchange ActiveSync-konto installerat på din telefon, trycker du på typen för importerade kontakter.
  4. Tryck på de kontakter som du vill importera.
  5. Tryck på Spara.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt