Använda Facebook i Friend Stream

Má můj telefon HTC speciální tlačítko pro fotoaparát?

Ne, ale můžete nakonfigurovat tlačítka HLASITOST tak, aby byla vašimi hardwarovými tlačítky pro závěrku nebo pro přibližování a oddalování.

Podrobné informace najdete v části Fotoaparát v uživatelské příručce nebo nápovědě.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt