APPAR OCH FUNKTIONER
Visa bilder i dina sociala nätverk
APPAR OCH FUNKTIONER

Může telefon automaticky přepnout na mobilní síť, když Wi‍-Fi chybí nebo je slabá?

Ano. Telefon můžete nastavit na automatické přepínání na mobilní síť, když není k dispozici síť Wi‍-Fi nebo je slabý signál.
  1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
  2. Pokud připojení Wi‍-Fi vypnuté, zapněte je klepnutím na dlaždici Wi‍-Fi.
  3. Klepněte na .
  4. Klepněte na tlačítko > Pokročilé.
  5. Vyberte možnost Automaticky přepínat na mobilní síť.
Poznámka: Některé telefony nemají tuto funkci k dispozici.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
389
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-incredible-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-gallery-view_social_network_photos