Minneskort

Minneskort

Använd ett minneskort för att lagra dina foton, videor och musik. Minneskortet är förinstallerat i HTC Incredible S.

Sätta i minneskortet

  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Sätt i microSD-kortet i kortplatsen med guldkontakterna vända nedåt och tryck tills det kommer på plats med ett klick.

Ta bort minneskortet

Viktigt: Om HTC Incredible S är på måste du först "‍avmontera"‍ lagringskortet innan du tar ut det så att filerna på lagringskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Tryck på minneskortet för att mata ut det från kortplatsen.
  3. För ut minneskortet från kortplatsen.

Avmontera minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan HTC Incredible S är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Lagring > Montera bort SD-kort.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt