Inställningar & tjänster
Starta om eller fabriksåterställa telefonen
Inställningar & tjänster

Starta om eller fabriksåterställa telefonen

Om telefonen inte svarar på kommandon eller börjar reagera långsamt ska du först starta om den för att se om det hjälper. Om telefonens problem kvarstår och inte går att lösa är den slutgiltiga lösningen att göra en fabriksåterställning.

Starta om telefonen (mjuk återställning)

Om telefonen är långsammare än vanligt, ett program inte fungerar korrekt eller telefonen slutar svara på kommandon kan du pröva att starta om telefonen och se om det löser problemet.
Starta om telefonen genom att stänga av den och sedan slå på den igen. Om det inte fungerar att trycka ned och hålla in knappen STRÖM tar du ut batteriet, väntar i några sekunder, sätter tillbaka batteriet och slår sedan på telefonen igen.

Göra en fabriksåterställning (hård återställning)

Om du ska ge eller sälja telefonen till någon annan eller om telefonen har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hård återställning). Telefonen återgår till det tillstånd den var i innan du slog på den för första gången.
En fabriksåterställning ska du inte göra utan vidare. Den tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar även bort alla program som du eventuellt har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.
Obs! Data och filer som finns på telefonens microSD-kort tas inte bort vid en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

Det smidigaste sättet att göra en fabriksåterställning är via telefonens inställningar.
  1. Startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar.
  2. Rulla nedåt på skärmen och tryck sedan på SD-kort och telefonlagr. > Återställ standardinställn..
  3. På skärmen Återställ standardinställn. trycker du på Återställ telefonen och sedan på Radera allt.

Göra en fabriksåterställning med knapparna på telefonen

Om du inte kan stänga av telefonen eller komma åt telefonens inställningar kan du använda knapparna på telefonen för att göra en fabriksåterställning.
  1. Låt telefonen vara avstängd, håll in knappen VOLYM NER och tryck sedan under ett kort ögonblick på knappen STRÖM.
    Obs! Om du inte är säker på om telefonen är avstängd eller inte ska du ta ut batteriet och sedan sätta tillbaka det igen.
  2. Vänta tills skärmen med de 3 Android-bilderna visas och släpp sedan knappen VOLYM NER.
  3. Tryck på VOLYM NER för att välja RENSA LAGRING och tryck sedan på STRÖM.
  4. Tryck på VOLYM UPP för att starta fabriksåterställningen.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
380
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-gratia
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR