Få en vägbeskrivning

Få en vägbeskrivning

Få detaljerad vägbeskrivning till din destination. Google Maps kan ge vägbeskrivning för resor till fots, offentliga färdmedel eller bil.
  1. Medan en karta visas trycker du på MENU och trycker sedan på Vägbeskrivning.
  2. Använd din aktuella position som startpunkt eller ange en position där du ska starta i den första textrutan. Ange sedan din destination i den andra textrutan.
    Eller tryck på för att välja en adress från dina kontakter eller en punkt på kartan som du trycker på.
  3. Tryck på ikonen för en bil, offentligt färdmedel eller gång för vägbeskrivning.
  4. Tryck på Kör.
  5. Om platsen du ställt in som din destination har flera platser tillgängliga, väljer du vilken du vill till. Nästa skärm visar vägbeskrivningen till din destination på en lista.
  6. Tryck på Visa på karta för att se vägbeskrivningen på kartan.
  7. Tryck på pilknapparna på kartan för att följa vägbeskrivningen.
När du har läst färdigt eller är klar med att följa vägbeskrivningen trycker du på MENU och på Mer > Rensa karta för att återställa kartan. Destinationen sparas automatiskt i historiken för Google Maps.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt