Inställningar & tjänster
Ta emot information med Bluetooth
Inställningar & tjänster

Ta emot information med Bluetooth

Din telefon kan ta emot en mängd olika filtyper med Bluetooth, däribland foton, musikspår och dokument som t.ex. PDF-filer.
För att ta emot filer med hjälp av Bluetooth behöver du ha ett microSD-kort isatt i telefonen.
Första gången du överför information mellan telefonen och en annan enhet måste du ange eller bekräfta ett säkerhetslösenord. Efter det har det skapats en parkoppling mellan telefonen och den andra enheten och du behöver inte utbyta lösenord för att överföra information i framtiden.
 1. Startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk > Bluetooth-inställningar.
 2. Om kryssrutan Bluetooth inte markerats ska du markera den för att slå på Bluetooth.
 3. Välj kryssrutan Synlighet.
 4. På den sändande enheten skickar du en eller flera filer till telefonen. Se enhetens dokumentation för anvisningar om att skicka information via Bluetooth.
 5. Acceptera om du ombes begäran om parkopplingen för din telefon och den mottagande enheten.

  Ange också samma lösenord för både din telefon och den andra enheten, eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.

  En Bluetooth-begäran om auktorisering visas sedan på telefonen.
 6. Om du vill ta emot filer automatiskt i framtiden från den sändande enheten markerar du kryssrutan Alltid.
 7. Tryck på Acceptera.
 8. När telefonen får ett meddelande om filöverföring för du fingret nedåt på Meddelandepanelen och trycker på inkommande filmeddelande och sedan på Acceptera.
 9. Ett meddelande visas när en fil överförts. Du kan öppna filen direkt genom att föra fingret nedåt på Meddelandepanelen och trycka på relevant meddelande.

  Vad som händer sedan när du öppnar en mottagen fil beror på filtypen:

  • Mediefiler och dokument öppnas vanligen direkt i ett kompatibelt program. Om du t.ex. öppnar ett musikspår börjar det spelas upp i Musik-programmet.
  • För en vCalendar-fil väljer du den kalender i vilken du vill spara händelsen och trycker sedan på Importera. vCalendar läggs till bland dina händelser i Kalender.
  • Om det för en vCard-kontaktfil finns flera vCard-filer på minneskortet kan du välja att importera en, flera eller alla dessa kontakter till kontaktlistan.

Lägga till en mapp som mottagits via Bluetooth på Startsidan

Du kan lägga till en mapp på Startsidan som visar alla filer du har tagit emot med Bluetooth.
 1. Startsidan trycker du på .
 2. På skärmen Lägg till på Startsidan trycker du på Mapp > Bluetooth mottaget.
 3. Håll in mappikonen Bluetooth mottaget och dra den till önskat läge på Startsidan.
Tryck på mappikonen för att visa mappinnehållet. Tryck på filnamnet för att öppna en fil.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
380
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-gratia
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR