KOMMUNIKATION
Skicka ett e-postmeddelande
KOMMUNIKATION

Skicka ett e-postmeddelande

 1. Startsidan trycker du på > E-post.
 2. Växla till det e-postkonto du vill använda.
 3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på MENU och sedan på Skriv.
 4. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
  • Ange e-postadresser direkt i fältet Till. Om du vill skicka till flera mottagare skiljer du e-postadresserna åt med hjälp av kommatecken. När du matar in e-postadresser visas alla matchande adresser från kontaktlistan. Tryck på en träff för att mata in den adressen direkt.
  • Tryck på ikonen och välj sedan de kontakter som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare eller lägga till kontakter från företagskatalogen om du har konfigurerat ett Exchange ActiveSync-konto på telefonen. När du har markerat alla meddelandemottagare trycker du på OK.
  Tips:Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare trycker du på MENU och trycker sedan på Visa Kopia/Dold kopia.
 5. Ange ett ämne och skriv därefter meddelandet.
 6. Du bifogar en fil genom att trycka på MENU, trycka på Lägg till bilaga och välja mellan följande alternativ:
  Bild Välj Kamera för att ta ett foto och bifoga det eller Bilder för att bifoga ett foto från minneskortet.
  Video Välj Videokamera för att spela in ett videoklipp och bifoga det eller Videor för att bifoga ett videoklipp från minneskortet.
  Ljud Välj Röstinspelaren för att göra en röstinspelning och bifoga den eller Filer för att bifoga en musikfil eller röstinspelning från minneskortet.
  Programrekommendation Välj ett program som du har installerat från Android Market som du vill dela med andra. Den webbplats från vilken applikationen kan laddas ner kommer att anges i ditt e-postmeddelande.
  Plats Skicka din aktuella plats (kräver att GPS är aktiverad), en plats som sparats i Footprints eller en plats du väljer på en karta. För mer information, se Kartor och position.
  Dokument Bifoga en PDF-fil eller ett Office-dokument som t.ex. en textfil eller ett kalkylblad.
 7. Tryck på Skicka för att skicka meddelandet direkt eller tryck på Spara som utkast om du vill skicka det senare.

Fortsätta med ett meddelandeutkast

 1. I inkorgen för e-postkontot trycker du på MENU och sedan på Mappar > Utkast.
 2. Tryck på meddelandet.
 3. När du har redigerat klart meddelandet trycker du på Skicka.

Ställa in prioritet för ett e-postmeddelande

Du kan ställa in prioritet för ett e-postmeddelande du skickar med ditt Exchange ActiveSync-konto.
 1. Tryck på MENU när du skriver meddelandet.
 2. Tryck på Ange prioritet.
 3. Välj prioritet för meddelandet.
Om du valde Hög eller Låg prioritet visas prioriteten under ämnesraden i meddelandet.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
380
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-gratia
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR