Kontrollera inkorgen i E-post

Kontrollera inkorgen i E-post

Startsidan trycker du på > E-post. Din e-postinkorg visas.
Växla för att visa ett annat e-postkonto eller lägga till ett nytt e-postkonto.
Antal olästa e-postmeddelanden.
Tryck på valfri flik för att filtrera dina mottagna meddelanden.

Mottagna

Visar e-postmeddelanden som fristående objekt.

Samtal

Visar meddelanden som konversationer, grupperade enligt ämnesraden. Tryck på ett ämne i listan för att visa e-postkonversationen.

VIP-grupp

Visar meddelanden från kontakter i din VIP-grupp. Du lägger till kontakter i VIP-gruppen från den här fliken genom att trycka på Lägg till kontakt i grupp, markera de kontakter du vill lägga till och trycka på Spara.

Olästa

Visar olästa meddelanden.

Markerade

Visar alla flaggade meddelanden. (Endast Exchange ActiveSync.)

Mötesinbjudningar

Visar mötesinbjudningar som du ännu inte accepterat eller avvisat. (Endast Exchange ActiveSync.)

Bilagor

Visar alla meddelanden med bilagor.

Uppdatera ett e-postkonto

Vad du än har för automatiska synkroniseringsinställningar kan du även synkronisera dina skickade och mottagna e-postmeddelanden manuellt när som helst.
Medan du är på kontot du vill synkronisera trycker du på MENU och sedan på Uppdatera.

Sortera e-postmeddelanden

Du kan sortera e-postmeddelanden efter datum då de mottogs, prioritet, ämne eller storlek.
I inkorgen för e-postkontot trycker du på MENU och sedan på Sortera och väljer mellan sorteringsalternativen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt