Inställningar & tjänster
Synkronisera med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto
Inställningar & tjänster

Synkronisera med ett Microsoft Exchange ActiveSync-konto

Du kan bara lägga till ett enda Microsoft Exchange ActiveSync-konto i telefonen. Du kan synkronisera med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) eller senare.
  1. Startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
  2. Tryck på Lägg till konto > Exchange ActiveSync.
  3. Ange uppgifterna för Exchange ActiveSync-kontot och tryck på Nästa. Företagets Exchange Server måste stödja automatisk upptäckt för att telefonen automatiskt ska kunna konfigurera Exchange ActiveSync-kontot. Om företagets Exchange Server inte stöder automatisk upptäckt måste du ange dina Exchange Server-inställningar efter att du tryckt på Nästa. Be din Exchange Server-administratör om ytterligare information.
  4. Välj vilken typ av information du vill synkronisera och tryck på Avsluta inställning.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
380
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-gratia
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR