KOMMUNIKATION
Ställa in meddelandealternativ
KOMMUNIKATION

Ställa in meddelandealternativ

  1. Startsidan trycker du på > Meddelanden.
  2. Tryck på MENU och sedan på Inställningar.

Du kan ställa in följande:

Mottagna meddelanden
Mottaget meddelande Få ett notifieringsmeddelande i statusfältet varje gång ett nytt SMS eller MMS anländer.
Spela upp meddelandeljud Ställ in telefonen på att ringa varje gång du får ett nytt meddelande.
Meddelandeljud Välj en ringsignal som är specifik för nya SMS och MMS. Observera att ringsignalen spelas upp tillfälligt när du väljer den.
Vibrera Ställ in telefonen på att vibrera varje gång du får ett nytt SMS eller MMS.
Skickade meddelanden
Meddelandet skickades Få ett notifieringsmeddelande i statusfältet varje gång ett nytt meddelande har skickats.
Meddelandet misslyckades Få ett notifieringsmeddelande i statusfältet varje gång ett nytt meddelande inte gick att skicka.
Spela upp meddelandeljud Ställ in telefonen på att ringa varje gång ett meddelande skickats eller inte gick att skicka.
Meddelandeljud Välj en ringsignal som är specifik för meddelande som skickats eller inte gick att skicka. Observera att ringsignalen spelas upp tillfälligt när du väljer den.
Vibrera Ställ in telefonen på att vibrera varje gång du får ett nytt SMS eller MMS.
Lagringsinställningar
Ta bort gamla meddelanden Radera gamla meddelanden automatiskt när nedanstående gränsvärden uppnås. Låsta meddelanden raderas inte.
Gränsvärde för SMS Välj maxantalet SMS att lagra i varje meddelandetråd (innefattar inte låsta meddelanden).
Gränsvärde för MMS Välj maxantalet MMS att lagra i varje meddelandetråd (innefattar inte låsta meddelanden).
SMS-inställningar
Leveransrapporter Få en rapport om meddelandets leveransstatus.
Servicecenter Visar numret som används till meddelandeservicecentret. Tryck för att ändra numret. Vi rekommenderar att du inte ändrar numret här eftersom det kan medföra problem med att ta emot och skicka meddelanden.
Hantera SIM-kortsmeddelanden Tryck för att visa meddelanden som har lagrats på SIM-kortet. Du kan också ta bort eller kopiera dessa meddelanden till telefonens minne.
MMS-inställningar
Leveransrapporter Få en rapport om meddelandets leveransstatus.
Läsrapporter Få en rapport om varje mottagare har läst meddelandet eller tagit bort det utan att läsa det.
Autohämtning Automatiskt hämta alla MMS-meddelanden fullständigt. När alternativet är markerat kommer MMS-meddelandets rubrik plus själva meddelandet och bilagor att laddas ner till telefonen automatiskt. Om du avmarkerar kryssrutan hämtas enbart MMS-meddelandets rubrik och visas sedan på skärmen Alla meddelanden.
Aut. hämtning vid roam. Automatiskt hämta alla MMS-meddelanden fullständigt vid roaming. Detta kan medföra betydande telefonavgifter.
Prioritetsinställning Ställ in meddelandeprioritetsnivån för skickade MMS.
Maximal meddelandestorlek Ställ in max filstorlek för MMS. MMS:et skickas inte om det överskrider den filstorleksgräns du har angett här.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
380
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-gratia
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR