Visa och svara på ett meddelande

Visa och svara på ett meddelande

När du får ett nytt e-postmeddelande spelar telefonen upp en ringsignal, vibrerar eller visar meddelandet en kort stund i statusfältet, beroende på dina meddelandeinställningar. Ikonen för nytt meddelande visas också i statusfältet.
 1. För att öppna och läsa meddelande kan du:
  • Öppna Meddelandepanelen (se Öppna Meddelandepanelen). Tryck sedan på det nya meddelandet.
  • Öppna programmet Meddelanden för att komma åt och läsa meddelandet
 2. När du läser ett meddelande kan du:
  Svara med ett textmeddelande Tryck på textrutan längst ner på skärmen, skriv ett svarsmeddelande och tryck på .
  Svara med ett multimediameddelande Ange ditt svarsmeddelande och välj vilket föremål du vill bifoga. Se Skicka ett multimediameddelande (MMS).
  Ringa eller spara ett telefonnummer i meddelandet Tryck på telefonnumret. Välj sedan om du vill slå numret eller lägga till det i dina kontakter.
  Öppna en länk i meddelandet Tryck på länken för att öppna den i webbläsaren.
  Skicka till eller spara en e-postadress som finns i meddelandet Tryck på e-postadressen. Välj sedan om du vill skicka ett e-postmeddelande, ett multimediameddelande eller spara e-postadressen i dina kontakter.
  Vidarebefordra ett meddelande Tryck på och håll ned meddelandet för att öppna alternativmenyn och tryck sedan på Vidarebefordra.
  Kontrollera meddelandedetaljer Tryck på och håll ned meddelandet för att öppna alternativmenyn och tryck sedan på Visa meddelandeinfo.

Visa och spara en bilaga från ett multimediameddelande

Om du är oroad över hur mycket data du laddar ner kan du kontrollera meddelandets storlek innan du hämtar det.
Obs!När funktionen Autohämtning i MMS-inställningar är avaktiverad hämtas endast meddelandets rubrik. Om du vill hämta hela meddelandet trycker du på knappen Hämta till höger om meddelandet. Du hittar mer information om meddelandeinställningar i Ställa in meddelandealternativ.
 • Om det finns en mediabilaga såsom ett foto eller en video i ett mottaget meddelande, tryck på den för att se innehållet.
 • Om bilagan är en kontakt (vCard), tryck på den för att lägga till i dina kontakter.

  Öppna programmet Kontakter för att se kontaktinformationen. Se Kontakter.

 • Om bilagan är ett möte eller en händelse (vCalendar), tryck på den och välj sedan den kalender där du vill spara den.

  Öppna programmet Kalender för att se mötet eller händelsen.

 • Om du vill spara bilagan på minneskortet trycker du på och håller in multimediameddelandet och trycker sedan på Spara [bilagans typ] på alternativmenyn.

Visa pushmeddelanden

Pushmeddelanden innehåller en webblänk. Länken är ofta avsedd att ladda ner en fil som du har begärt, t.ex. en ringsignal.

När du får ett pushmeddelande, visas en meddelandeikon i statusribban.

 • För att öppna och läsa det nya pushmeddelandet:
  1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan statusfältet nedåt för att öppna Meddelandepanelen.
  2. Tryck på det nya meddelandet.
  3. Tryck på Besök webbplats.
 • Visa alla dina pushmeddelanden:
  1. Startsidan trycker du på > Meddelanden.
  2. Tryck på MENU och sedan på Push-meddelanden.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt