Skicka ett MMS

Skicka ett MMS

För att skapa ett multimediameddelande, börjar du med att skapa ett nytt textmeddelande. Välj sedan vilken typ av bilaga som ska inkluderas i meddelandet.
 1. Startsidan trycker du på > Meddelanden.
 2. På skärmen Alla meddelanden trycker du på Nytt meddelande.
 3. Fyll i en eller flera mottagare. Du kan:
  • Ange hela telefonnummer direkt i fältet Till. Trycka på Enter när du angivit varje telefonnummer.
  • Ange de första bokstäverna i ett kontaktnamn eller de första siffrorna i ett mobilnummer. När du matar in visas matchande namn med telefonnummer från dina sparade kontakter. Tryck på ett namn eller något av kontaktens nummer.
  • Tryck på och välj sedan telefonnumren för kontakterna som du vill skicka meddelandet till. Du kan även välja kontaktgrupper som mottagare. När du har markerat alla meddelandemottagare trycker du på OK.
 4. Du kan lägga till en ämnesrad genom att trycka på MENU och sedan trycka på Lägg till ämne.
 5. Tryck på textrutan som innehåller texten Tryck för att skriva och skriv sedan meddelandet.
 6. Tryck på och välj sedan typ av bilaga.
  Foto/video
  • Välj Kamera för att ta ett foto och bifoga det eller Galleri för att bifoga ett foto från minneskortet.
  • Välj Videokamera för att spela in ett videoklipp och bifoga det eller Videor för att bifoga ett videoklipp från minneskortet.
  Ljud Välj Röstinspelaren för att göra en röstinspelning och bifoga den eller Musik och ljud för att bifoga en musikfil eller röstinspelning från minneskortet.
  Kontakt (vCard) Välj en kontakt och välj sedan vilka uppgifter du vill bifoga.
  Avtalad tid (vCalendar) Välj en kalenderhändelse som du vill bifoga.
  Bildspel Se Skapa ett bildspel.
  Du kan också trycka på MENU och sedan trycka på Bifoga för att välja bilagans typ. Andra typer som kan inkluderas i meddelandet är:
  Programrekommendation Välj ett program som du har installerat från Android Market som du vill dela med andra. Webbadressen från vilken programmet kan hämtas infogas i ditt meddelande.
  Plats Lägg till din aktuella plats (kräver att GPS är aktiverad), en plats som sparats i Footprints eller en plats du väljer på en karta till ditt meddelande. Se kapitlet Skapa ett bildspel för mer information om GPS, kartor och Footprints.
 7. Tryck på för att skicka meddelandet direkt eller tryck på TILLBAKA om du vill spara det som ett utkast. Se Fortsätta med ett meddelandeutkast för mer information om hur du öppnar och redigerar ett meddelandeutkast.

Skapa ett bildspel

Du kan lägga till bildrutor i ett MMS-meddelande som innehåller ett foto, video, ljud.
 1. I MMS-meddelandet du håller på att skapa trycker du på > .
 2. På skärmen Redigera bildspel trycker du på Lägg till bild.
 3. Tryck på Bild 1.
 4. Gör något av följande för att skapa bildspelet:
  Lägga till en bild Tryck på Infoga bild.
  Lägga till ett videoklipp Tryck på MENU och sedan på Lägg till video (det går inte att lägga till både en bild och ett videoklipp på samma bildspelsbild).
  Lägga till musik eller en röstinspelning Tryck på MENU och tryck sedan på Lägg till ljud.
  Lägga till en bildtext Tryck på textrutan som innehåller texten Tryck för att skriva.
  Lägga till en ny bildspelsbild Tryck på Lägg till bild.
  Visa nästa eller föregående bildspelsbild Tryck på eller .
  Förhandsgranska bildspelet Tryck på MENU och tryck sedan på Förhandsgranska.
  Tryck på MENU och tryck sedan på Mer.
 5. När du är klar trycker du på Klart för att bifoga bildspelet till meddelandet.
 6. Tryck på för att skicka meddelandet direkt eller tryck på TILLBAKA om du vill spara det som ett utkast.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt