KOMMUNIKATION
Lägga till Kontakter-widgets
KOMMUNIKATION

Lägga till Kontakter-widgets

Håll kontakten med olika vänkretsar eller kollegor i livet. Med Kontakterwidgeten kan du med ett endast tryck direkt ringa upp, skicka ett meddelande eller visa information om en favoritkontakt. Du kan lägga till flera kontakterwidgetar på Startsidan, med olika kontaktgrupper på varje widget.
 1. Gå till en del av Startsidan som har plats för att lägga till en ny widget.
 2. Tryck på eller tryck och håll ned Startsidan. Alternativmenyn Lägg till på Startsida visas.
 3. Tryck på Widget > Kontakter.
 4. Välj widgettyp och tryck sedan på Välj.
 5. Välj den grupp du vill lägga till som en widget.
 6. Dra widgeten till ett tomt utrymme på en Startsida och släpp sedan.
Upprepa momenten ovan för att lägga till en annan widget för Kontakter.

Ställa in en standardmetod för kommunikation

 1. Startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
 2. Tryck på en kontakt på widgeten.
 3. På skärmen Välj standardåtgärd trycker du på den kommunikationsmetod du önskar för kontakten.

Ändra standardmetoden för kommunikation

 1. Startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
 2. Tryck på namnet på en kontakt på widgeten för att öppna personens kontaktkort.
 3. Tryck på MENU och tryck sedan på Mer > Ange widgetåtgärd.
 4. På skärmen Välj standardåtgärd trycker du på den kommunikationsmetod du önskar för kontakten.

Komma i kontakt med en kontakt

Se till att du har valt standardkommunikationsmetod för varje kontakt i widgeten Kontakter. Se Ställa in en standardmetod för kommunikation.
 1. Startsidan trycker du på widgeten för Kontakter.
 2. Tryck på en kontakts foto (inte namnet) på widgeten. Standardmetoden för kommunikation utförs.
Tips: Tryck på namnet på kontakten för att öppna skärmen Kontaktinformation för den kontakten.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
380
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-gratia
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR