Importera kontakter från ditt SIM-kort

Importera kontakter från ditt SIM-kort

Du kan importera alla dina SIM-kontakter och spara dem som telefonkontakter. Du kan också importera dem som Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter om du har konfigurerat motsvarande konton.
  1. Startsidan trycker du på > Kontakter.
  2. På fliken Alla trycker du på MENU och sedan på Importera/Exportera > Importera från SIM-kort.
  3. Om du har Google eller Exchange ActiveSync-konton inställda på telefonen trycker du på typen av importerade kontakter.
  4. Gör något av följande:
    • Om du vill importera en enstaka kontakt trycker du på kontakten på skärmen.
    • Du kan importera alla kontakter genom att trycka på MENU och sedan på Markera allt
  5. Tryck på Spara.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt