KOMMA IGÅNG
Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan
KOMMA IGÅNG

Ordna om eller ta bort widgetar och ikoner på Startsidan

Ordna om widgetar och ikoner på Startsidan för att få plats med fler objekt på Startsidan. Du kan också ta bort widgetar och ikoner som du inte använder så ofta.

Flytta en widget eller ikon

  1. Tryck och håll ned widgeten eller ikonen. Telefonen vibrerar sedan. Lyft inte fingret.
  2. Dra widgeten eller ikonen till en ny plats på skärmen. Du kan pausa vid den vänstra eller högra kanten av skärmen för att dra widgeten eller ikonen till en annan Startsida.
  3. När widgeten eller ikonen är på önskad plats lyfter du fingret.
  4. Om du har lyft fingret men ett meddelande visas om att det inte finns plats för att placera widgeten eller ikonen, drar du den åt höger eller vänster igen till en annan Startsida.

Ta bort en widget eller ikon

  1. Tryck och håll ned widgeten eller ikonen. Telefonen vibrerar och knappen Telefon förvandlas till knappen Ta bort. Lyft inte fingret.
  2. Dra widgeten eller ikonen till knappen Ta bort.
  3. När knappen Ta bort blir röd lyfter du fingret.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
380
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-gratia
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR