Använda den optiska styrkulan för att interagera med pekskärmen

Använda den optiska styrkulan för att interagera med pekskärmen

Förutom fingergester på pekskärmen kan du även använda den optiska styrkulan för att interagera med pekskärmen.

Placera först fingret ovanpå den optiska styrkulan (täck den helt och hållet) och glid sedan med fingret över den optiska styrkulan.

Navigera på Startsidan

För fingret åt höger om du vill gå till Startsidans förlängning till höger på den optiska styrkulan. För fingret åt vänster om du vill gå till Startsidans förlängning till vänster.

Markera ett objekt på skärmen

  • På de flesta skärmar för du fingret åt vänster, höger, uppåt eller nedåt beroende på önskad riktning. Om du till exempel vill välja (markera) ett objekt ovanför, för du fingret uppåt.
  • Tryck på den optiska styrkulan för att öppna det valda objektet.

Markera en flik

På skärmar som har flikar längst ned för du fingret åt vänster eller höger för att gå till en flik.

Flytta markören vid inmatning av text

  • Om du vill gå ett tecken bakåt eller framåt i ett ord täcker du den optiska styrkulan helt med fingret och glider sedan med fingret åt vänster eller höger.
  • För fingret uppåt eller nedåt för att gå uppåt eller nedåt i textraderna.

Markera en länk på en webbsida

  1. För fingret nedåt för att gå till nästa länk på en webbsida.
  2. När en länk är markerad trycker du på den optiska styrkulan för att öppna länken.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt