Öppna meddelandepanelen

Öppna Meddelandepanelen

När du får ett nytt meddelande, kan du öppna Meddelandepanelen för att se meddelandet, påminnelsen eller händelsemeddelandet
Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen.

Om du har flera meddelanden kan du rulla ner skärmen för att se alla.

Tips: Du kan också öppna Meddelandepanelen på Startsidan genom att trycka på MENU och sedan på Meddelanden.

Stänga meddelandepanelen

Tryck och håll den nedre ribban i Meddelandepanelen, för sedan fingret uppåt på skärmen. Eller tryck bara på TILLBAKA.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt