Inställningar & tjänster
Starta om HTC Explorer
Inställningar & tjänster

Starta om HTC Explorer

Om HTC Explorer är långsammare än vanligt, ett program inte fungerar korrekt eller HTC Explorer slutar svara på kommandon kan du pröva att starta om HTC Explorer och se om det löser problemet.

  1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
  2. Lås upp skärmen.
  3. Tryck på och håll in STRÖM-knappen och tryck sedan på Starta om.
  4. Tryck på Starta om när du blir uppmanad att bekräfta.
    Obs!: Om dessa steg inte fungerar kan du ta ut batteriet och sätta i ett nytt och sedan slå på HTC Explorer för att starta om den.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR