Inställningar & tjänster
Kontrollera information om HTC Explorer
Inställningar & tjänster

Kontrollera information om HTC Explorer

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Om telefonen.
 3. Välj något av följande:
  Programuppdateringar Aktivera eller inaktivera automatisk sökning efter programuppdateringar för HTC Explorer. Du kan även trycka på Sök nu om du vill kolla manuellt efter programuppdateringar.
  Informera HTC Aktivera eller inaktivera Informera HTC. När funktionen är aktiverad hjälper du oss få kännedom om när det uppstår ett tekniskt problem med din HTC Explorer. Du kan även välja när du vill skicka felrapporter.
  Nätverk Kontrollera information om ditt mobila nätverk och dess servicestatus.
  Telefonidentitet Läs information om HTC Explorer och SIM-kortet som du använder.
  Batteri Kontrollera information om batteriet såsom aktuell batterinivå, status och vilka program som använder batteriet.
  Maskinvaruinformation Kontrollera Wi-Fi MAC- och Bluetooth-adresserna.
  Programvaruinformation Kontrollera version och annan information om den Android-plattform som används i HTC Explorer. Du kan också kontrollera version av webbläsare.
  Juridisk information Läs den juridiska informationen om HTC och Google, och licenser som används av HTC Explorer.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR