Hantera minne

Hantera minne

Kontrollera hur mycket telefonminne som finns tillgängligt

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på SD-kort och telefonlagr.. Tillgängligt telefonminne visas i avsnittet Intern telefonlagring.

Kontrollera tillgängligt utrymme på minneskortet

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på SD-kort och telefonlagr.. Totalt och tillgängligt utrymme på minneskortet visas i avsnittet SD-kort.

Frigöra mer minnesutrymme (internminne)

Frigör utrymme i internminnet genom att rensa upp programcacheminnet, flytta eller avinstallera program och ta bort gammal e-post och gamla meddelanden på samma gång.
Viktigt: Det går inte att flytta eller avinstallera förinstallerade program.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på SD och telefonminne. Under Internminne trycker du på Frigör utrymme.
 3. På skärmen Rensa cachen väljer du om du vill rensa cacheminnet från sällan använda program eller alla program och trycker sedan på Nästa.
 4. På skärmen Lagring av program:
  • Tryck på Flytta till SD-kort om det finns program som du kan överföra till minneskortet.
  • Tryck på Avinstallera om du vill ta bort något program.
 5. Tryck på Nästa.
 6. På skärmen Lagring av post och meddelanden:
  • Ställ in färre dagar med e-post att ladda ned så att äldre e-postmeddelanden tas bort från lagringskortet automatiskt.
  • Minska antalet SMS och MMS per konversation.
 7. Tryck på Avsluta.

Rensa cacheinformation för alla program

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Hantera program.
 3. Tryck på ett program på fliken Alla.
 4. På skärmen trycker du på Rensa data och/eller Rensa cacheminne.

Avinstallera tredjepartsprogram

Du kan inte avinstallera program som är förinstallerade i HTC Explorer.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Hantera program.
 3. På fliken Hämta trycker du på det program du vill avinstallera.
 4. Tryck på Avinstallera.

Flytta filer till eller från minneskortet

Flytta program som du har hämtat till telefonen till minneskortet om det interna lagringskortet i HTC Explorer börjar tryta. Alternativt kan du, om minneskortet börjar bli fullt, även flytta program på minneskortet över till interna lagringskortet.
Obs!: Du kan bara flytta program som inte är förinstallerade i HTC Explorer.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Hantera program.
 3. På fliken Hämta trycker du på det program du vill flytta.
 4. Tryck på Flytta till SD-kortet eller Flytta till telefonen.

Sluta köra program med Aktivitetshanteraren

Använd Aktivitetshanteraren för att frigöra minne genom att sluta köra program som du inte använder.
 1. Från startsidan trycker du på > Aktivitetshanteraren.
 2. I listan Alla program trycker du på till höger om programnamnet för att stänga av det.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt