Inställningar & tjänster
Optimera batteritiden
Inställningar & tjänster

Optimera batteritiden

Du kan ställa in HTC Explorer på att automatiskt växla till strömsparläge när batterinivån går under en viss procent.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Ström.
 3. Tryck på Strömläge > Ekonomi.
 4. Tryck på Sätt på strömsparfunktionen och välj sedan när du vill växla till strömsparläge.
 5. Tryck på Inställningar för Ekonomiläge och ange och välj sedan hur HTC Explorer ska växla till strömsparläge.

Byta till GSM-nätläge

Byt till GSM-nätet om du inte använder en dataanslutning för att ansluta till Internet. Telefonen drar mindre batteri när du är ansluten till GSM-nätet.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Trådlöst och nätverk > Mobila Nätverk > Nätverksläge.
 3. Tryck på endast GSM.

Kontrollera olika programs strömförbrukning

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Om telefonen > Batteri > Batterianvändning.

Schemalägga så att HTC Explorer byter till viloläge

Ställ in schemat för viloläge på HTC Explorer så att den inte drar för mycket batteri när den inte är ansluten på natten.
Viktigt: Till skillnad från det vanliga viloläget när du trycker på STRÖM-knappen för att stänga av skärmen, stänger ett schemalagt viloläge av Wi-Fi och dataanslutningar under det schema för viloläge som du har definierat.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Ström > Aktivera viloläge.
 3. Tryck på något av följande:
  Automatiskt Välj för att automatiskt försätta HTC Explorer i Viloläge. HTC Explorer justerar sitt schema för viloläge över en tidsperiod omkring vad den uppfattar som din läggtid.
  Manuell Välj för att ange start- och sluttid för Viloläge.
  Aldrig Välj för att stänga av schemalagt Viloläge.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR