Inställningar & tjänster
Ändra ljudinställningar
Inställningar & tjänster

Ändra ljudinställningar

Växla mellan lägena tyst, vibration och normal

Gör något av följande:
 • Om du vill ändra tillbaka från tyst till normalt läge trycker du på knappen VOLYM UPP.
 • Om du vill ändra tillbaka från vibrationsläge till normalt läge trycker du två gånger på knappen VOLYM UPP.
 • På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Ljud > Ljudprofil.

Aktivera eller inaktivera hörbart skärmval

Du kan välja att spela upp ett ljud när du markerar objekt på skärmen.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Ljud.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Hörbart skärmval.

Sänka ringvolymen automatiskt

HTC Explorer har en tyst ringfunktion som automatiskt sänker ringsignalsvolymen när du flyttar enheten.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Ljud.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Diskret ringning då samtal besvaras.

Göra så att HTC Explorer ringer högre med Fickläge

För att inte missa inkommande samtal när HTC Explorer ligger i fickan eller i handväskan, ökar funktionen Fickläge gradvis ringvolymen och vibrerar när du tar emot ett samtal. När HTC Explorer inte är i en ficka eller handväska ringer den med den normala volym som du ställt in.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Ljud.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Fickläge.

Växla automatiskt till högtalartelefon

När du sitter i samtal kan du växla till högtalartelefon genom att bara vrida på HTC Explorer.
 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
 2. Tryck på Ljud.
 3. Markera eller avmarkera kryssrutan Vrid för högtalare.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR